Wie

Wij, Yvonne Knobel en Eefje Goudappel, hebben Taalminners in 2010 opgericht. Liefde voor taal en (kinder)literatuur lopen als een rode draad door ons leven. Bij de keuze van onze studies, onze werkzaamheden en hobby´s, maar vooral omdat wij lezers zijn. Boeken, verhalen en gedichten zijn voor ons onmisbaar en hebben ons al sinds onze jeugd geïnspireerd, verwonderd, ontroerd, getroost, geïnformeerd en nog zo veel meer. Deze passie willen wij graag delen met en overbrengen op kinderen. Lees meer over de manier waarop Taalminners werkt bij visie. In oktober 2016 heeft Eefje, na heel veel jaren plezierig samenwerken, afscheid genomen van Taalminners.