Visie

Een goed (kinder-)boek raakt een lezer op veel manieren. Het maakt nieuwsgierig, het roept emoties op en geeft inzicht, het prikkelt de fantasie en toont de realiteit.

Kinder- en jeugdliteratuur zijn daarom uitermate geschikt om kinderen in de basisschoolleeftijd kennis te laten maken met de wereld om hen heen. Het boek ziet Taalminners niet slechts als een middel om informatie of een verhaal tot je te nemen. Het vormt voor Taalminners een inleiding tot onderwerpen als filosofie, natuur, geschiedenis, kunst, wetenschap enzovoorts.

Elk kind verdient het om in zijn vroege jaren met zoveel mogelijk disciplines kennis te maken. Op een uitnodigende, inspirerende, veilige manier en op zijn eigen niveau. Zo leert het zijn interesses, talenten en vaardigheden kennen en ontwikkelen. Talenten en vaardigheden die soms verborgen blijven binnen de aanpak en het aanbod op school. Deze visie vertaalt Taalminners in vernieuwende leesbevorderende projecten voor basisscholen. De variatie in het aanbod en de onderwerpen vergroten bij kinderen het plezier in lezen, ook bij de kinderen die uit zichzelf niet snel geneigd zijn een boek te lezen.

Waarom leesbevordering?

Kinderen leren lezen is een van de kerntaken van de basisschool. De nadruk ligt hierbij vaak op leesvaardigheid en begrijpend lezen. Maar leesbevordering gaat verder: leesbevorderende projecten hebben tot doel om de zogenoemde ‘literaire competentie’ van leerlingen te vergroten. Dit houdt in dat kinderen leren om teksten en boeken te beoordelen op hun literaire kwaliteiten en daar van te genieten. Leesbevordering verhoogt daarmee ook het leesplezier.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat leesbevordering aantoonbaar betere schoolresultaten oplevert. Daarom kiezen veel basisscholen om leesbevorderingsprojecten in te voeren. Taalminners wil scholen met lesmateriaal en advies ondersteunen.