Projecten 

Taalminners biedt lesprojecten aan scholen aan, zodat de leerkrachten zelfstandig met hun klas aan de slag kunnen. Maar Taalminners komt ook zelf naar scholen voor workshops en lessen. Tevens kunnen scholen bij Taalminners terecht voor een op maat gesneden project of advies rondom leesbevordering. Voor verschillende projecten werkt Taalminners samen met De Kunstkaravaan, de CPNB(Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek), expertisecentrum leesbevordering De Boekenwurm, kinderboekwinkel De Boekenwurm Maastricht, Centre Céramique, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Schunck en Vazom.

Ontluikende geletterdheid (Poëzie in groep 1-2) Speelse ontdekkingstocht in twee lessen waarin de leerlingen ritme, klank en rijm gaan horen, spelen en verwerken. Voor meer informatie 06 12094960

Wat is een schrijver? (groep 1 t/m 4) In twee lessen worden de kinderen mee op reis genomen naar het ‘hoofd’ van de schrijver. Want hoe doet hij dat: beelden omzetten in woorden? Kinderen leren wat een schrijver is; welk gereedschap hij gebruikt en wat voor soort kunstenaar hij is. Vervolgens gaan de kinderen proberen een verhaal te maken. Door aan afbeeldingen woorden te geven, kunnen de kinderen ervaren hoe het is om aan de hand van een voorstelling in je hoofd een verhaal te vormen. Begrippen als beeld, taal, fantasie en inspiratie vormen de kern van deze lessen.

Poëzieproject (groep 5 t/m 8) Voor basisschoolkinderen van groep 4 t/m 8 ontwikkelde Taalminners een lesprogramma over poëzie. Kinderen worden gedurende een periode blootgesteld aan gedichten die in thema's zijn onderverdeeld. Daarna volgen er drie lessen waarin kinderen leren wat een gedicht is en hoe het tot stand komt. Verder leren de kinderen wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen proza en poëzie. Tijdens de laatste les maken de kinderen zelf een gedicht.  Klik hier voor gedichten van elf kinderen uit groep 6 van Basisschool De Keerkringuit Cadier en Keer.

Krant maken (vanaf groep 6): Taalminners gaat met de kinderen aan de slag met nieuws, interviews, foto's, illustraties, recensies, columns en de opmaak van de krant. Hierbij spelen we in op de talenten en interesses van elk kind. Tijdens de workshop is er veel aandacht voor taal, maar zeker ook voor beeldelementen: foto en tekening. Er wordt in een redactie gewerkt, waardoor kinderen ook leren samenwerken. Tevens komen computervaardigheden aan bod. De krant wordt gemaakt in een speciaal voor Taalminners ontworpen format. De krant wordt geprint, zodat de kinderen een echte krant als eindproduct in handen hebben!

Poëzie en social media (groep 6 t/m 8 en brugklassers) Pesterijen, bedreigingen, scheldpartijen. Kinderen en jongeren krijgen soms veel te verduren op social media. Om kinderen en jongeren bewust te maken van hun chatgedrag en dat van anderen heeft Taalminners lessen 'poëzie en social media' ontwikkeld voor leerlingen vanaf groep zes en brugklassers. Voor meer informatie 06 12094960

Poëziebundel maken (groep 7-8): Kinderen vanaf tien jaar zijn vaak bezig met hun emoties. Door de leerlingen zelf een gedicht te laten schrijven over een emotie, krijgen ze een handvat waarmee ze hun gevoelens op een plezierige en creatieve manier kunnen uiten en verwoorden. Door het maken van een illustratie of een filmpje bij een gedicht van een klasgenoot wordt de leerlingen geleerd om poëzie te interpreteren. Tevens wordt daarmee de leerlingen ook een andere manier van uitdrukken aangeboden: dat is fijn voor degenen die minder uit de voeten kunnen met woorden en zich beter beeldend kunnen uitdrukken. Het maken van een illustratie of filmpje maakt ook de wisselwerkingen tussen woorden en beelden duidelijk. Deze lessenserie sluit aan bij de kerndoelen in Nederlands, oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie.

Leesplezier voor elk kind: de AVI-uit-lezers Ook kinderen die al heel goed kunnen lezen, de AVI-uit-lezers, vinden het fijn om onder begeleiding bezig te blijven met boeken. Vaak zie je dat deze goede lezers tijdens het AVI-lezen, technisch lezen of niveau-lezen van de andere kinderen uit hun klas zelfstandig lezen in een boek dat ze van thuis hebben meegebracht. Deze kinderen worden niet of nauwelijks meer gevolgd door de leerkracht. Deze heeft zijn of haar handen vol aan het begeleiden van de kinderen die nog niet op niveau lezen. Toch is het van belang om betrokken te blijven bij het leesgedrag van deze kinderen. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen ook blijven lezen. En het allerbelangrijkste: dat deze kinderen plezier in lezen blijven houden. Taalminners heeft een methode ontwikkeld om deze AVI-uit-lezers te blijven prikkelen en verder te brengen in hun leesontwikkeling. In groepjes werken de kinderen aan verschillende projecten rondom de boeken van hun smaak. 

Workshop 'gevonden gedichten' (groep 8 en brugklas) Denk je dat dichten moeilijk is? Welnee! Van bijna alle 'gewone' teksten, zoals een krantenartikel, brief of e-mail, kun je een gedicht maken. Dichters deden dat vijftig jaar geleden al om te laten zien dat poëzie van iedereen is. De gedichten die zij vormden, noemden zij 'de ready mades' of 'gevonden teksten'. Tijdens deze activiteit gaan de kinderen ook 'ready mades' maken. Van alledaagse teksten gaan ze (een) gedicht(en) maken door te strepen, te stapelen, te knippen en plakken tot er een gedicht ontstaat. Dit gedicht gaan ze vervolgens illustreren door er beeldmateriaal of voorwerpen bij te plakken of plaatsen; maar ze mogen ook hun tekst in het beeldmateriaal of het voorwerp verwerken.

Project rondom Hotel de grote L (VMBO 1-2; VHBO 1 en VWO-brugklas) Lessenserie rondom Hotel de grote L van Sjoerd Kuyper. De lessen bestaan uit het klassikaal lezen van het boek; het maken van een krant waarbij het boek dient als inspiratie- en informatiebron; het maken van een krantenpoëziebundel.

CPNB In 2013 maakte Taalminners in opdracht van de CPNB de lessuggesties die horen bij de kerntitels van de Kinderboekenweek 2013. Het thema van de Kinderboekweek 2013 is ‘Klaar voor de start, al spelende leert men’. De lessuggesties zijn direct in de dagelijkse lessen te gebruiken. Of dat nu taal, bewegen, wereldoriëntatie, het kringgesprek of de bijscholingsklas is.    Klik hier voor een interview over de lessuggesties