8 oktober 2013

Laat ik vooropstellen dat ik Klaar voor de start, het liedje van Kinderen voor Kinderen dat gekoppeld is aan de Kinderboekenweek dit jaar, een geweldig nummer vind. Maar er viel me iets op aan de tekst. In het nummer dat over sporten gaat, zingen de kinderen “winnen of verliezen doe je nooit alleen” en “weet je wat we doen, we worden samen kampioen”. De kracht van samenwerken is een boodschap die natuurlijk aan kinderen gegeven moet worden en die wij als Taalminners ook in onze lessen uitdragen. Maar elke medaille heeft zijn keerzijde, om in sporttermen te blijven. Soms schieten we door in die boodschap van samenwerken. Het is ook belangrijk om kinderen mee te geven dat het goed is om ergens in uit te blinken, om boven het maaiveld uit te steken. Een kind dat graag de beste is, wordt in onze cultuur vaak als uitslover of streber bestempeld. De boodschap kan ook zijn ´we zijn gelijk maar niet hetzelfde´. Laten we kinderen motiveren om te excelleren, zeker in het onderwijs en de sport. Het is prachtig om als team kampioen te worden, maar het is ook mooi als je dat als individu wordt.(Eefje)